Ukrajinské sbírky

Pro pomoc ukrajinců nás fond založil dvě odlišné sbírky. Jedna je celorepubliková sbírka na pomoc ukrajinským školám na Ukrajině. Tedy půjde především o obnovu těchto škol po skončení konfliktu.

Druhou sbírkou je sbírka pro ukrajinské rodiny, které našli zázemí v Brně, usazují se, děti nacházejí cestu do naší školy a školky, maminky si hledají práci. Potřebují však finančně pomoci ze začátku s placením za nájem a energie.


Celorepubliková sbírka na pomoc ukrajinským školám

Na Ukrajině se nachází několik waldorfských škol. V Kyjevě, Oděse, jedna v Dnitropetrovsku v Krivom Rogu. Další škola pracuje pod křídly soukromé Michael Waldorfské školy v Kyjevě s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Náš nadační fond je přes přátele ve spojení s učiteli jedné ze škol a snad brzo i s dalšími školami. Kromě našich modliteb a podpory organizované humanitárními organizacemi se chceme zapojit do podpory waldorfských škol. Právě díky tomuto spojení je pro nás jasnější jak pomoci. 

AKTUÁLNĚ (8.3.) – do České republiky začínají proudit první rodiny z waldorfských škol. Stále jich větší část míří do Německa, se kterým jsme ve spojení. Někteří do Čech. Pokud máte možnost ubytovat (nebo máte kamaráda či kolegu který může) třeba i jen na pár dní či dlouhodobě rodinu (3 či více osob), dejte nám prosím vědět na adresu info<zavináč>nf-waldorf-brno.cz. Především v Brně.

Otevíráme proto sbírku na pomoc ukrajinským waldorfským školám zaměřenou na 3 základní cíle:

  • finanční pomoc pro školy a školky. Tato pomoc bude sloužit na obnovu budov a vybavení. Po uklidnění situace budou školy sloužit jako podpora své komunity, například pro vaření a vydávání jídla pro rodiče, děti a učitele a další provozní náklady, které můžeme podpořit.
  • Finanční pomoc na podporu intervenční pedagogiky po ukončení konfliktu, neboť teprve poté, co utichne poslední výstřel, se může začít léčit duše.
  • Pomoc rodinám žáků a učitelů škol, kteří se rozhodli zemi opustit a hledají dočasné přístřeší v naší zemi.

Na všechny tyto tři kapitoly pořádáme sbírku společně pod variabilním symbolem 1991 (rok odtržení Ukrajiny od SSSR). Všechny peníze ze sbírky budou použity výhradně pro pomoc dle výše uvedených kapitol.

Budeme dále v kontaktu s ukrajinskými školami, stejně jako s německou organizací Přátelé waldorfkého vzdělávání provozující soustavnou pomoc waldorfským projektům v nouzi.  Prosím sledujte tuto stránku či náš profil na Facebooku pro aktuality.

Vybrané peníze budou zaslány jako příspěvek do celoevropské sbírky. Pokud máte účet v EUR, nebo máte možnost zaslat europlatbu bez poplatků, můžete přispět přímo do sbírky Přátel waldorfské pedagogiky.

Proč podporujeme právě waldorfské školy?

Především proto, že to potřebují. Také proto, že spolu s nimi sdílíme stejnou vizi a jsme s nimi v úzké vazbě na mnoha rovinách. Společně každý den budujeme svět, ve kterém budou děti vyrůstat v lásce k sobě a ke světu, ve vzájemné úctě a respektu.

Více o Ukrajinských waldorfských školách