“Learn to change the world”

“Učme se proměňovat svět”

je motto oslav stoletého výročí Waldorfské pedagogiky. Myslíme si, že i po  100 letech je waldorfský přístup stále moderní ve svém pojetí výchovy ke svobodě a vědomému lidství. Vychovává žáky k samostatnému a zodpovědnému přístupu ke společnosti a světu. A to je důležité pro jejich budoucnost, stejně jako pro budoucnost nás všech.

Naše poslání: 

Posláním nadačního fondu je podporovat waldorfskou základní školu a školku v Brně na Plovdivské 8. Finančně i jinak podporovat její rozvoj, pořádat a podporovat akce pro žáky ale i celé společenství rodičů a učitelů. 

Naše hodnoty:

Věříme, že je důležité vést děti k láskyplnému vztahu ke světu, k sobě samým i k sobě navzájem. Podporujeme společenství, které stojí na pravdivém postoji k sobě i ke světu a je tak příkladem pro žáky školy i pro své okolí.