Martinská sbírka

Svatý Martin nám přináší každý rok poselství, jehož síla snad nikdy nevyprchá. Jeho čin, plný lidskosti je stejně důležitý u bran Tours, jako je dnes. Možná nepotřebujeme všichni teplo pláště Svatého Martina, ale světlo jeho činu nám i přes staletí pomáhá nést náš osud. 

Protože letos nemůžeme prožít společně Martinskou slavnost v naší škole, rádi bychom využili alespoň možnosti požádat vás o skutečný dar.

Jedna z cest, která je dnes možná je obdarování finanční. Polovina vašeho daru půjde na sociální fond Nadačního fondu waldorf Brno, který jej využije dle svých pravidel na pomoc rodinám žáků naší waldorfské školy. Druhá polovina daru bude věnována Domovu Svaté Markéty v Brně, podporujícím matky v neřešitelných situacích.

Martinská sbírka byla ukončena. Ze srdce děkujeme všem, kteří ji podpořili.

Příspěvek můžete zaslat na účet Nadačního fondu: 1947332002/5500 .

Uveďte prosím Variabilní symbol pro tento Martinský dar:  12017. 

Děkujeme a ze srdce Vám přejeme, 
Ať vás provází Martinské světlo každým dnem.