Martinská sbírka 2022

Svatý Martin nám přináší každý rok poselství, jehož síla snad nikdy nevyprchá. Jeho čin, plný lidskosti je stejně důležitý u bran Tours, jako dnes. Možná nepotřebujeme všichni teplo pláště Svatého Martina, ale světlo jeho činu nám i přes staletí pomáhá nést náš osud. 

I letos mají účastníci martinské slavnosti v naší škole možnost přispět do sbírky hotovostí v průběhu odpoledne 10.11. v atriu školy nebo po slavnosti tamtéž. Pro ostatní, nebo pro ty, kteří hotovost nemají u sebe je tu tradiční možnost poslat peníze na účet.

Jedna z cest, která je dnes možná je obdarování finanční. Polovina vašeho daru půjde na sociální fond Spolku waldorfské školy Brno, který jej využije dle svých pravidel na pomoc rodinám žáků naší waldorfské školy. Druhá polovina daru bude věnována Domovu Svaté Markéty v Brně, podporujícím matky v neřešitelných situacích.

Příspěvek můžete zaslat na účet Nadačního fondu: 1947332002/5500 .

Uveďte prosím Variabilní symbol pro tento Martinský dar:  316. 

Přispět můžete také pomocí QR kódu, který vyplní ve vaší bankvní aplikaci číslo účtu, částku a variabilní symbol. Částku prosím přepište dle vašeho uvážení. Děkujme.

Děkujeme a ze srdce Vám přejeme, 
Ať vás provází Martinské světlo každým dnem.